[Lột trần quái vật] Chương 9

Chương 8

“Anh có thể yêu thương một con người khác của em không?
Một người mà nội tâm không phải luôn màu hồng”
Version of me

000Credit

Đọc tiền truyện chưa? | Cần xem timeline các truyện liên quan không?
Đây là phần tiếp theo của Hodokeru Kaibutsu (Giải phóng quái vật)

Continue reading “[Lột trần quái vật] Chương 9”

Tính toán chi li PN1

Yêu ảnh.

-Mộ Vũ.

PHIÊN NGOẠI 1 (MỘ VŨ)

Hoa Mãn Sư: Phiên ngoại này được viết dưới góc nhìn của Mộ Vũ.

Thời gian: sau khi khổ tận cam lai.
Địa điểm: tại nhà Mộ Vũ.
Tác giả hỏi Mộ Vũ: “Cậu đã phải lòng An Nhiên như thế nào?” Sau đó Mộ Vũ đã kể lại chuyện đó một cách đơn giản. Lúc đó An Nhiên không có mặt, ổng đang….ngủ…

Những câu kể bình đạm như đang hồi tưởng lại, sau khi mưa gió đã qua đi.

Continue reading “Tính toán chi li PN1”