Tính toán chi li 118

“Mộ Vũ, tôi cảm thấy cậu thay đổi rồi.”

-An Nhiên

CHƯƠNG 118 

Mộ Vũ nói với tôi rằng bây giờ thành phố Z đang quy hoạch một khu công nghệ cao đang phát triển ở ngoại ô thành phố. Rất nhiều đơn vị xây dựng đều đang tích cực chuẩn bị, dùng đủ mọi thủ đoạn để có được nhiều hạng mục hơn trong quá trình đấu thầu. Công ty họ cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn nhắm đến công trình béo bở nhất tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị của Ủy ban Quản lý Khu vực Đang phát triển đó. Mộ Vũ nói nếu đấu thầu thành công, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. 

“Rất nhiều là bao nhiêu?” -Tôi hỏi. 

Mộ Vũ nghĩ ngợi rồi trả lời: “Trừ tiền mua biệt thự, xe sang ra, số tiền còn lại vẫn đủ để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở bất cứ nơi nào.” 

“Khái niệm này mơ hồ quá…” -Tôi cũng không hỏi kĩ, loáng thoáng cảm thấy trước mắt một mảng xán lạn. 

Tôi định gọi điện nói cho ba biết Mộ Vũ về rồi. Mộ Vũ nghĩ ngợi, bảo dù gì cơ quan chú cũng không xa, qua đó thăm chú luôn đi. 

Thế cũng tốt. 

Continue reading “Tính toán chi li 118”