Những câu nói thần thánh

 Chuyển ngữ: GV
Nguồn: tieba

5f036a170ef41bd5d2e2a06e51da81cb38db3da4

 

1. Bạn muốn biết bạn ghê tởm đến mức nào? Lần đầu tiên mẹ bạn cảm nhận được sự tồn tại của bạn… bà ấy đã nôn.

 

2. Gửi mấy má đang cười chụy, làm ơn về chải răng cho trắng đi đã.

Continue reading “Những câu nói thần thánh”