[Đoản văn] Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri

Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri

丸子和丸子的故事

Tác giả: Quế Tiểu Điều Lang || 桂小条狼

Chuyển ngữ: GV

3615348_999466

Continue reading “[Đoản văn] Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri”

[Đoản văn] Cho tôi một tình cảm thuần túy

《Cho tôi một tình cảm thuần túy》

《给我一份纯粹的感情》

《Cấp ngã nhất phân thuần túy đích cảm tình》

Tác giả: Vân Quá Thị Phi ||云过是非

Chuyển ngữ: GV

Beta: TVTT 

WARNING: Không hay đâu, đừng đọc.

—0O0—

tAG_100044

Continue reading “[Đoản văn] Cho tôi một tình cảm thuần túy”

[Đoản văn] Câu chuyện về đại tiên và hồ ly

[Câu chuyện về đại tiên và hồ ly]

[大仙与狐狸的故事]

[Đại tiên dữ hồ ly đích cố sự]

Tác giả: không rõ

Chuyển ngữ: GV

Nguồn: tieba

1127914931494f18d8l

Continue reading “[Đoản văn] Câu chuyện về đại tiên và hồ ly”