[Free! DJ] Thị trấn nơi mùa hè bất tận (SouRin)

Credit_Dou

Joint project với Bồn Cầu Cutoe

“Dẫu biết những vết thương kia rồi sẽ rỉ máu
Nhưng trái tim đôi ta cùng chung niềm tin
Những vì tinh tú sẽ đưa lối mình về nhà.”—All of the stars

Continue reading “[Free! DJ] Thị trấn nơi mùa hè bất tận (SouRin)”

[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)

credit

img_0001Chú thích trước khi đọc:

– Có 2 chỗ sfx do khó hiểu/khó đọc nên đã bị bỏ không dịch.

– Đáng lẽ phải ghi tên circle lên credit mà do gấp quá nên quên. Circle của dj này là Mikadoya.

Continue reading “[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)”