[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)

credit

img_0001Chú thích trước khi đọc:

– Có 2 chỗ sfx do khó hiểu/khó đọc nên đã bị bỏ không dịch.

– Đáng lẽ phải ghi tên circle lên credit mà do gấp quá nên quên. Circle của dj này là Mikadoya.

Continue reading “[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)”

[Review] Stay Gold – Thanh xuân này có bao lâu?

[Review] Stay Gold(1) – Thanh xuân này có bao lâu?

(Bài viết này sẽ không đề cập đến nội dung chính của truyện mà chỉ đề cập đến những gì mà truyện mang đến)

01_003

Lá rc vàng trước khi xanh
Huy ho
àng y nht phai nhanh
Hoa l
à tin thân ca lá
N
, tàn – trong mi sát na
Di
p phong mt chiu lá cun
Địa đàng rơi l tiếc thương
B
ình minh theo ngày khut du
Nh
ân sinh rc r nào lâu(2)

Thanh xuân, đối với bạn là gì? Continue reading “[Review] Stay Gold – Thanh xuân này có bao lâu?”