Tuyển tập siêu đoản văn về Hắc Quản Gia

AIGV PRODUCTION

Chuyển ngữ: GV

SC

Pairing: Sebastian x Ciel, WillxGrell (cameo)

Credit: @baidutieba

.

:::::MỤC LỤC:::::

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

35-40

41-45

46-50

11 thoughts on “Tuyển tập siêu đoản văn về Hắc Quản Gia

    • Ban đầu bọn mình tính dịch dou HQG nữa mà nhà mở 1 thời gian thì tự dưng mục đích nó bị lệch lạc đi hẳn =)) Nếu bạn có dj nào hay một chút mà bên Kuro FC hồi xưa của VNS không dịch thì có thể đề xuất thử :3
      Dou Hetalia hay 8059 cũng được =))

      Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s