11 thoughts on “Tuyển tập siêu đoản văn về Hắc Quản Gia

    1. Ban đầu bọn mình tính dịch dou HQG nữa mà nhà mở 1 thời gian thì tự dưng mục đích nó bị lệch lạc đi hẳn =)) Nếu bạn có dj nào hay một chút mà bên Kuro FC hồi xưa của VNS không dịch thì có thể đề xuất thử :3
      Dou Hetalia hay 8059 cũng được =))

      Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s