Tính toán chi li 43

“Ừa, anh nói phải thì phải!”

-Hàn Mộ Vũ.

CHƯƠNG 43

Dấu hiệu thứ nhất là số tiền thưởng cuối năm bị cơ quan chúng tôi giếm mất hai tháng cuối cùng cũng được phát rồi. Ký tên trên bảng chi nhận xong, tôi cầm phong thư chị gái văn phòng cho mình mà trong lòng thư thái cực kỳ. Chao ôi, năm chục ngàn hơn cầm sướng tay phết. Tuy không phải tiền lớn nhưng dù gì cũng thuộc về mình, chứ bình thường mấy triệu mấy chục triệu trên tay đều không liên quan đến mình. Đây mới là tiền ruột. Tôi ôm phong bì trong lòng, ủ đến khi nó nóng hổi mới cho vào tài khoản. Làm ngân hàng bao lâu nay, tôi nhận ra: một khi hiện kim đã biến thành con số trong thẻ, cảm giác thân thương này sẽ biến mất sạch bong.

Continue reading “Tính toán chi li 43”