Tính toán chi li 42

“Anh nói xem!”

-Hàn Mộ Vũ.

CHƯƠNG 42

Lúc ra về, Hàn Mộ Vũ vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Hắn nói: “Cũng tại tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, chỉ lo nghĩ đến anh mà quên mất kế toán Lý…”

Tôi đưa hắn ra tận cửa, trong lòng khá là đắc ý: “Phải đó, cậu nói sao cậu chỉ nghĩ đến tôi? Cậu khinh một bên trọng một bên thế này khác gì cố ý chia rẽ mối quan hệ của tôi và Tiểu Lý? Lòng dạ hiểm ác ghê á cậu. Nào nào, cho cậu cơ hội giải thích một tí, tại sao chỉ nghĩ đến tôi hả?” -Tôi biết da mặt mình dày nhưng tôi đâu phải con gái, làm giá làm gì chứ?

Hàn Mộ Vũ chẳng thèm nhìn tôi, mà gọi Dương Béo Ú đang đứng bên quầy nói chuyện với chị Tào: “Dương Hiểu Phi, về không?”

“Về, về, liền đây…” -Dương Hiểu Phi toét miệng chạy sang, trong tay còn ôm một thùng kẹo Tết to đùng.

Continue reading “Tính toán chi li 42”