Tính toán chi li 39

Là anh thì không sao.

-Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ

CHƯƠNG 39

Buổi tối rảnh rang, tôi nói chuyện với Hàn Mộ Vũ trên QQ.

Ứng dụng QQ trên điện thoại hắn là tôi cài cho. Nick QQ cũng là tôi đăng ký. Biệt danh chính là “Mộ Vũ”. Ngay trong hôm đó, người ta đã tự thêm cho mình một dòng chữ ký vô cùng văn vẻ: “Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.” Nghĩa là chiều cuốn rèm châu mưa núi Tây, trích dịch thơ Đằng Vương các tự trên thivien. Tôi cười hắn sến, trông chữ ký của tôi mới cá tính làm sao. “Túi tiền, em đã sưng lên chưa?” Hắn gửi cho tôi cái mặt hừ hừ để bày tỏ sự khinh bỉ.

Continue reading “Tính toán chi li 39”