Tính toán chi li 18

CHÚ Ý! ĐOẠN TÔ ĐẬM LÀ ĐOẠN DỊCH THIẾU HÔM TRƯỚC. KHUYẾN KHÍCH ĐỌC LẠI TỪ ĐẦU ĐOẠN NÀY CHO ĐỠ QUÊN. 🙂

Không ai có quyền yêu cầu người khác làm người tốt

-Hàn Mộ Vũ

CHƯƠNG 18

Tôi cảm thấy Hàn Mộ Vũ thực sự là một người rất lười. Hắn không bao giờ chủ động tìm chủ đề, mà còn rất quen với sự im lặng tẻ nhạt. Như lúc này đây, hắn bước đi chậm rãi với tôi, một tay đỡ tay tôi, một tay đút vào túi quần, nửa câu cũng không nói. Ngày mùa đông rất ngắn, khi tan ca, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn đám mây sặc sỡ vẫn đang bốc cháy đỏ rực bên trời tây.

Tôi vừa nghĩ về chuyện hôm nay, vừa vét ruột vét gan tìm cách mở miệng giải thích.

“Phải rồi, Mộ Vũ, Dương Hiểu Phi đâu? Nó về nhà chưa hay là…”

“Nó về nhà rồi.”

“Ừa.”

“…”

Continue reading “Tính toán chi li 18”