Thông báo

Đang vừa đi tới chỗ làm vừa sửa chương 19 thì nhận ra mình dịch thiếu và đăng thiếu nửa chương 18 mất rồi🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️. Thôi mai mình bù luôn 1.5 chương nhé. Lại ghi nợ 🙈🙈🙈

P/s: tối qua vừa mơ thấy có một đống còm men, vui quá tỉnh luôn thì giờ gặp tai nạn nghề nghiệp 😂😂😂