[Hanakoi Tsurane] Cổ tích Hanakoi: Issun Boushi

Credit

^Chỉ muốn tâm sự mỏng tí là mình mua cuốn này hết 6k tính cả ship, và nó 16 17 trang gì đó =))

Continue reading