5 thoughts on “[Hanakoi Tsurane] Vol. 1 Comicomi Leaflet + Paper

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Các chị từ fan girl thành fan mama và sắp tới sẽ thành đồng nghiệp nữ với chúng ta ~

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s