12 thoughts on “[Natsume Isaku] Ameiro x Hanakoi Crossover

   1. huhu mình thật sự hóng lắm luôn, mà ngại hỏi sợ nhóm nói mình hối thúc nhóm, khổ tâm lắm =))))
    mình rất thích bộ này, hi vọng nhóm sớm lấy lại động lực làm tiếp ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s