[Hanakoi Tsurane] Cổ tích Hanakoi: Issun Boushi

Credit

^Chỉ muốn tâm sự mỏng tí là mình mua cuốn này hết 6k tính cả ship, và nó 16 17 trang gì đó =))

IMG_0009IMG_0001

Advertisements

8 thoughts on “[Hanakoi Tsurane] Cổ tích Hanakoi: Issun Boushi

  1. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh công chúa ăn luôn anh hùng ~ Thật có hậu! À…. Hình như có gì sai sai…

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s