8 thoughts on “[Hanakoi Tsurane] Cổ tích Hanakoi: Issun Boushi

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Câu chuyện kết thúc với hình ảnh công chúa ăn luôn anh hùng ~ Thật có hậu! À…. Hình như có gì sai sai…

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s