[Hanakoi Tsurane] Act 3.5

Hanakoi Tsurane - Credit

Mục lục truyện

Note: Câu chuyện này là một extra của chap 3

00171001720017300174001750017600177

*Trang cuối có chỉnh sửa vì dịch sai 😥

Advertisements

4 thoughts on “[Hanakoi Tsurane] Act 3.5

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s