[Hanakoi Tsurane] Act. 4

Hanakoi Tsurane - Credit

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032

Mặc dù có nói chap này sẽ có thêm thông tin về vở tụi nó đang diễn nhưng do quá gấp nên chắc mình sẽ làm post riêng vậy =))

Advertisements

9 thoughts on “[Hanakoi Tsurane] Act. 4

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s