6 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 120 – 121

  1. (⊙▽⊙) Thôi Giờ Giây xuống cho con dân nhờ, đến kẻ mắt còn ko vẽ được thì học hội thế méo nào được?!

    (⊙▽⊙) Kẻ mắt cho bằng nhau sao? Lấy thước kẻ ra mà đo!

    (⊙▽⊙) Vẽ vòng tròn sao cho tròn sao? Lấy com pa mà quay!

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s