Động cơ giết người 25-27

Đã comeback sau mùa lễ

Bà con nghỉ lễ có vui không?

Tác giả: Mục Khanh Y

Chuyển ngữ: GV

Chương 25

 

“Người phụ nữ đó tên gì?”

 

Hắn thoáng ngập ngừng: “Tôi cũng không quá rõ.”

 

“Người mà anh nói là Lý Nhiễm đúng không?” -Tôi nói một cách bình tĩnh.

 

Sự kinh ngạc một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta.

 

“Chúng tôi đã biết cả rồi.” -Lưu Ly nói.

 

Thực ra chúng tôi chẳng biết gì cả.

Continue reading “Động cơ giết người 25-27”