[Đoản văn] Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri

Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri

丸子和丸子的故事

Tác giả: Quế Tiểu Điều Lang || 桂小条狼

Chuyển ngữ: GV

3615348_999466

Continue reading “[Đoản văn] Câu chuyện về bạch tuộc viên và cá viên cà ri”