[Love of Lies] Chapter 3

Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby

3.

Tôi cố gắng vờ như mình đã ngủ rất say, cũng cố gắng ngáy ra để chứng minh tôi không có lừa gạt người khác. Đáng tiếc giường trên cũng chả ý thức được điều này, quỡn đời ngồi xổm trên giường tôi hô to gọi nhỏ.

“Còn nằm làm gì nữa? Thức dậy đi!”

Hai mắt tôi nhắm nghiền, cũng kiên quyết kéo một góc chăn lại.

Giường trên bùng nổ khả năng kéo chăn của tôi ra ngoài, tôi phải chơi đấu sức với hắn.

Bởi cơ thể tôi nghiêng về thể hàn, cả mùa đông tay chân tôi đều lạnh cóng, giờ vừa trùm chăn cho ấm lại bị kêu dậy, cũng quá trời là vô nhân đạo mà. Cho nên, tôi thà rằng chết đói, cũng kiên quyết không ra khỏi chăn ấm.

Nhưng tên giường trên kiếp trước là ma đói đầu thai, có một oán niệm sâu sắc với việc chịu đói, hắn lời lẽ nghiêm khắc: “Ví tiền bị trộm cũng không phải lỗi của bao tử, cậu không thể bạc đãi nó được!”

Tôi muốn nói thật ra tôi không có ý này… Continue reading “[Love of Lies] Chapter 3”