[Siêu đoản văn] 08

260285_574909785873725_2027450673_n

36.

Bàn Tử hỏi: “Làm sao phán đoán Tiểu Ca có bị mất trí nhớ hay không?”

Thiên Chân nói: “Cậu thử lột hết quần áo đứng trước mặt hắn nói thực ra cậu là vợ hắn thử xem.”

Bàn Gia đi rồi lại về ngay tức khắc: “Mẹ nó, hắn không tin!”

Thiên Chân nói: “Vậy để tôi thử xem.”

Đêm hôm đó, Thiên Chân không quay lại nữa.

Continue reading “[Siêu đoản văn] 08”

Featured

Cần chú ý

1. Ý nghĩa của các từ viết tắt trong nhà:

C = Completed: Các truyện/KTT có nhiều hơn một chương/ phần và đã được dịch toàn bộ.
O = On-going: Các truyện/KTT có nhiều hơn một chương/phần và đang được dịch.
D = Dropped: Các truyện/KTT có nhiều hơn một chương/phần và đã bị drop.
– Các truyện không được chú thích có nghĩa là chỉ có một phần và đã dịch hết.

2. Tên các truyện được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, ưu tiên theo Tình trạng(C, O, D)/Series gốc -> Couple -> Tên truyện. Ví dụ:

Untitled

hoặc

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác: Thông báo tuyển CTV: https://aigvteam.com/2016/03/30/thong-bao-tuyen-ctv/