[Siêu đoản văn] 01

01.

“Bệ hạ, khuyển tử còn nhỏ, bây giờ ban hôn có phần hơi sớm.” Lão tướng quân cung kính đứng ở phía dưới.

“Tướng quân quá khiêm tốn rồi, lệnh lang nhỏ hơn trẫm hai tuổi nhưng cũng đã đến tuổi đại hôn.” Hoàng đế ngồi phía trên cười gian trá.

“Bệ hạ hạ chỉ ban hôn tất nhiên là tốt, nhưng nếu liên hôn với hoàng gia, tiểu công chúa còn nhỏ, chuyện này…”

“Ai bảo là cưới vợ?”

“Vậy thì?” Tướng quân nghi hoặc.

Hoàng đế đứng dậy bước đến bên cạnh tướng quân: “Người ngay không nói bóng gió, có lẽ nên gọi người một tiếng nhạc phụ?”

Continue reading “[Siêu đoản văn] 01”