[Đoản văn] Câu chuyện về đại tiên và hồ ly

[Câu chuyện về đại tiên và hồ ly]

[大仙与狐狸的故事]

[Đại tiên dữ hồ ly đích cố sự]

Tác giả: không rõ

Chuyển ngữ: GV

Nguồn: tieba

1127914931494f18d8l

Continue reading “[Đoản văn] Câu chuyện về đại tiên và hồ ly”