Tính toán chi li 76

“Thực ra đơn giản lắm. Dẫn người ấy của mày về cùng là được chứ gì…”

-Ngô Việt

CHƯƠNG 76

Mùa thu là mùa thu hoạch. 

Trước Trung Thu, cuối cùng chúng tôi cũng được nhận tiền thưởng nửa năm. Như thường lệ, tiền mặt được phát đến tay chúng tôi, ba xấp dày cộm. Đồng thời, tiền thưởng lễ của trụ sở chính và của chi nhánh cũng được phát đến tay chúng tôi dưới hình thức thẻ mua sắm. 

Tiểu Lý lại đang lên kế hoạch phá gia đốt tiền của nó. Nó và chị Tào bàn xem có nên mua bộ trang điểm hơn bảy ngàn tệ không. Tôi cầm mớ tiền mệnh giá lớn mới tinh nhẩm tính. Theo quy tắc cũ, tiền thưởng phải chia cho mẹ theo tỉ lệ “mẹ bốn tôi sáu”. Lần này chắc phải năm năm rồi. Vì từ khi Mộ Vũ dọn đến nhà mới, tôi gần như tiêu hết tất cả thời gian rảnh ở chỗ hắn. Lúc đầu hứa với mẹ mỗi tháng về nhà một lần, nay bấm tay nhẩm tính, từ lần về nhà cuối cùng đến nay đã hơn hai tháng rồi, có thể dễ dàng nhận ra sự oán trách của các cụ trong cú điện thoại gia đình tối qua. Tôi cũng thấy mình có chút “có vợ quên mẹ”, nên chỉ có thể bù đắp một tí cho ba mẹ bằng vật chất. 

Continue reading “Tính toán chi li 76”