Tính toán chi li 70

“Tôi muốn dẫn anh đi cùng.”

-Hàn Mộ Vũ.

CHƯƠNG 70

Hôm sau trời chưa sáng Mộ Vũ đã thức. 

Tên này đã quyết tâm chỉ gặp tôi một cái rồi về, vé về cũng mua sẵn rồi, chuyến sớm nhất hôm nay. Hắn nói về vẫn đi làm được nửa ngày. 

Tôi quấn lấy hắn không cho hắn đi. Hắn vỗ đầu tôi bảo thi thoảng có thể làm càn theo ý mình nhưng đi làm thì vẫn phải đi, còn phải sống nữa. Nhân lúc hắn đang chồng áo thun lên đầu, tôi vồ hắn ngã xuống rồi nằm trên người hắn như con bạch tuộc. Hắn vùng vẫy mấy cái cho có lệ rồi không vùng vẫy nữa, chỉ híp mắt nhìn tôi với ý đồ đen tối, hỏi: “An Nhiên, anh có sức lại rồi phải không?” 

Continue reading “Tính toán chi li 70”