[Free! DJ] Thị trấn nơi mùa hè bất tận (SouRin)

Credit_Dou

Joint project với Bồn Cầu Cutoe

“Dẫu biết những vết thương kia rồi sẽ rỉ máu
Nhưng trái tim đôi ta cùng chung niềm tin
Những vì tinh tú sẽ đưa lối mình về nhà.”—All of the stars

Continue reading “[Free! DJ] Thị trấn nơi mùa hè bất tận (SouRin)”