[Lột trần quái vật] Chương 2

Chương 1

“Tôi sẽ không bao giờ làm con tim em tan nát, sẽ không bao giờ khiến nước mắt em rơi”
I’ll never break your heart

Credit

Special thanks to Hoka-Hoka from Bangaqua for allowing us to use your scan.
Đọc tiền truyện chưa? | Cần xem timeline các truyện liên quan không?
Đây là phần tiếp theo của Hodokeru Kaibutsu (Giải phóng quái vật)

Continue reading “[Lột trần quái vật] Chương 2”