[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 147 – 149

000Credit

Continue reading

[Kachou Fuugetsu] Chapter 38

“Go to the end of the earth for you
To make you feel my love” – Make you feel my love
“Nguyện vì anh mà đi đến cùng trời cuối đất
Chỉ để anh hiểu được lòng em”

00005_207

Continue reading

[Lột trần quái vật] Quái vật của kỳ nghỉ

Credit

Extra thuộc limited booklet của Cheri+ nhưng tiêu đề post mình vẫn dùng tựa truyện để dễ tìm. Lưu ý: Extra này được vẽ cho Hadakeru Kaibutsu, không phải Hodokeru Kaibutsu.

Continue reading