[Lột trần quái vật] Quái vật của kỳ nghỉ

Credit

Extra thuộc limited booklet của Cheri+ nhưng tiêu đề post mình vẫn dùng tựa truyện để dễ tìm. Lưu ý: Extra này được vẽ cho Hadakeru Kaibutsu, không phải Hodokeru Kaibutsu.

Kyuujitsu-no-kaibutsu-(1)Kyuujitsu-no-kaibutsu-(2)Kyuujitsu-no-kaibutsu-(3)Kyuujitsu-no-kaibutsu-(4)IMG_0005

Advertisements

2 thoughts on “[Lột trần quái vật] Quái vật của kỳ nghỉ

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s