1031

poster

1031


Author/Artist: Linh Tử Hoàn Hữu Sao (零子还有钞)
Genre: Slice of life
Source: Weibo

Translator: GV
Editor: Atlibby

“Khi một lũ đực rựa không-phải-người cùng sống chung trong một căn hộ”

Đã nhận được sự đồng ý từ tác giả.

Vui lòng không mang sản phẩm ra khỏi AIGV mà chưa xin phép/credit.

untitled

MỤC LỤC

Giới thiệu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

5 thoughts on “1031

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s