[Lột trần quái vật] Chương 1

 

“Tôi nói thế nghe có hay không nhỉ?
Tôi cứ mãi nhớ về người thì có làm sao không nhỉ?”
Delicate

00

Special thanks to Hoka-Hoka from Bangaqua for allowing us to use your scan.
Đọc tiền truyện chưa? | Cần xem timeline các truyện liên quan không?
Đây là phần tiếp theo của Hodokeru Kaibutsu (Giải phóng quái vật)

Continue reading “[Lột trần quái vật] Chương 1”