[Kaibutsu series] Trích đoạn phỏng vấn tác giả trên Kono BL! 2016e

IMG_0003

Đây là đoạn trích từ Kono BL Ga Yabai! 2016e, thời điểm phỏng vấn là vào khoảng cuối năm 2015 bởi Escape Journey được nhắc là “mới ra mắt” và tác giả chỉ nhắc đến 3 series Renai – Sabita – Hodo là chủ yếu.
Đoạn trích này để đọc kèm cùng với bộ Hodokeru/Hadakeru Kaibutsu. Ở đây có tiết lộ một số chi tiết thú vị (đối với mình). Mình sẽ chỉ đăng phần liên quan tới Hodokeru Kaibutsu vì… Vì vậy đó.

Continue reading “[Kaibutsu series] Trích đoạn phỏng vấn tác giả trên Kono BL! 2016e”