[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)

credit

img_0001Chú thích trước khi đọc:

– Có 2 chỗ sfx do khó hiểu/khó đọc nên đã bị bỏ không dịch.

– Đáng lẽ phải ghi tên circle lên credit mà do gấp quá nên quên. Circle của dj này là Mikadoya.

Continue reading “[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)”

Hình phạt thi cử vô tận 04

Tác giả: Lãnh Ngạo Phu

Chuyển ngữ: GV

 

 

4. Lần gặp đầu tiên

Nhĩ’s Hào’s! Bầu’s trời’s của’s em’s tràn’s đầy’s ưu’s thương’s.

Quay về phòng ngủ sau khi kết thúc lịch học một ngày, Tô Vận đã gân cốt rã rời.

 

Hắn vừa ngả người xuống giường thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhận được điện thoại của Vưu Tề.

 

“Phải rồi, Ngải Thượng nhờ tôi nói với cậu một tiếng là PPT của mỗi môn đều nằm trong tệp tin nhóm, đừng quên học đấy.”

 

Dưới sự chỉ dẫn của Vưu Tề, Tô Vận mở mục tài liệu của nhóm mình ra, đọc sơ qua nội dung PPT một lượt. PPT Toán cao cấp 40 mấy trang, Dược lý học 30 mấy trang, Sức khỏe tinh thần học 80 mấy trang, Thống kê học 20 mấy trang.

 

Cũng có nghĩa là nội dung PPT hắn phải học một ngày là 200 trăm trang. Điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng là…

 

Những nội dung này đều bằng tiếng Anh.

 

Tô Vận gửi tin nhắn cho Ngải Thượng. Chủ yếu là bản thân hắn cũng không biết mình phải làm thế nào.

 

“Ngải Thượng, tôi đọc không hiểu tiếng Anh, tôi phải học thế nào đây?”

 

“Đừng lo, đọc sơ qua một chút, còn lại cậu cứ nghe chúng tôi.”

 

Thực tế là Tô Vận vẫn hơi lo lắng, nhưng Ngải Thượng lại an ủi hắn đôi câu, và tỏ rõ là mọi thứ cứ để gã lo, không có vấn đề gì cả.

Continue reading “Hình phạt thi cử vô tận 04”