[Neon Sign Amber] Extra Paper

00003

Có thể bạn sẽ tự hỏi sao chỉ có hình mà không có credit. Ừ thì… PTS của mình nó lag tới mức mình chả buồn lết cho xong cái credit luôn… | Translator: Fuyu

Continue reading