[Neon Sign Amber] Extra Paper

00003

Có thể bạn sẽ tự hỏi sao chỉ có hình mà không có credit. Ừ thì… PTS của mình nó lag tới mức mình chả buồn lết cho xong cái credit luôn… | Translator: Fuyu

 

nsa

4 thoughts on “[Neon Sign Amber] Extra Paper

  1. Pingback: Review Neon Sign Amber – Tác giả Oregetsu Tanaka – loveeggs

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s