[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)

credit

img_0001Chú thích trước khi đọc:

– Có 2 chỗ sfx do khó hiểu/khó đọc nên đã bị bỏ không dịch.

– Đáng lẽ phải ghi tên circle lên credit mà do gấp quá nên quên. Circle của dj này là Mikadoya.

Continue reading “[Free! DJ] Maru Maru (SouRin)”