Động cơ giết người 70-72

Tác giả: Mục Khanh Y

Chuyển ngữ: GV

Chương 70

 

Ngày thứ ba, tuyến phòng ngự của Lý Mai cuối cùng cũng xuất hiện sơ hở.

 

Chị ta đã thừa nhận biết chuyện của Chu Khiết Khiết. Nói theo cách của chị thì tuy không biết ả đàn bà đó tên gì, nhưng chị biết có một ả đàn bà như thế tồn tại, chị cũng biết Lý Tín Như đang cho tiền ả ấy.

 

“Thế nên chị hận anh ta, muốn giết anh ta?”

 

Lý Mai khóc rống lên một cách mất kiểm soát.

 

“Tôi không hận anh ấy, tôi cũng không giết anh ấy.” -Chị ta nói: “Có lẽ lúc đầu tôi đã từng hận, nhưng về sau thì tôi đã không hận nữa, tôi quen rồi. Dù các anh có tin hay không, tôi đã quen rồi! Anh ấy có làm thế nào cũng chẳng sao nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của tôi một cách yên ổn! Tại sao anh ấy lại chết vào lúc này chứ? Tại sao tôi đã như thế rồi, mà anh ấy vẫn muốn hủy hoại cuộc sống của tôi?’

Continue reading “Động cơ giết người 70-72”