Động cơ giết người 67-69

Tác giả: Mục Khanh Y

Chuyển ngữ: GV

Chương 67

 

Chúng tôi đã lãng phí thời gian cả ngày trời.

 

Chúng tôi là chỉ tôi, Lưu Ly và cả Tôn Cương.

 

Cuộc điều tra về Lý Mai hoàn toàn không có tiến triển. Cuộc điều tra của Tôn cương ở hãng taxi cũng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Muốn tìm ra người tài xế tình cờ đi ngang qua khu nhà Lý Tín Như trong đêm đó thực sự không dễ. Mà người tài xế đó còn phải tình cờ chở ai đó đến chỗ ở của Chu Khiết Khiết thì càng khó hơn. Nhưng chuyện này không thể vội, chỉ có thể từ từ mà triển.

 

Sau khi tan ca, tôi thay đồ thường rồi đi ngay đến nhà hàng đã hẹn với Trình Minh.

Continue reading “Động cơ giết người 67-69”