5 thoughts on “[Short Comic Series] Chủ bar chap 1.2

  1. Hờ cục cưng

    Quào ,fan Trung dữ dội thế nài cơ mà. Thảo nào Luhan bỏ chính theo tà. Ủng hộ đường lưỡi bò. Êm cuối cùng cũng đã hiểu QAQ

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s