7 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 119

  1. (⊙▽⊙) Mấy ông trẻ đứng đó cho con lạy với, lầy quá đi. Thiệt tình, lần sau mấy ông đừng đi máy bay nữa, ko thì lại làm hư danh tiếng của hãng máy bay nhà người ta!

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s