[Trang nhất] Anh bạn tắm chung nói đi là đi

Hình như là dựa trên phong trào “…nói…là…” bên Trung, chi tiết không rõ vì không nghiên cứu =))

000credit

Continue reading