[-ZE-] Fanbook doujinshi: Nakayoshi

Hình như chúng ta có một sự lầm lẫn nhẹ ở bản Eng gây hiểu lầm về tình yêu của hai bạn MxR… T^T

4 men - 0 4 men - 1 4 men - 2 4 men - 3 4 men - 4

9 thoughts on “[-ZE-] Fanbook doujinshi: Nakayoshi

  1. T ko nghĩ là Mor cũng sẽ có lúc u ám tìm Himi làm quân sư quạt mo XD trên cơ bản, nếu Ryu ko ngoan thì cứ xách cổ về…. “Mần” cho đến khi nào hết dám thì thôi :))) vậy mới đúng chất S của ảnh 😉

    Like

    • Mình cũng cảm thấy Moriya chắc không não nề đến thế này đâu, mà có não nề cũng sẽ trút giận bằng cách đưa người lên giường à =))))))

      Like

Leave a Reply to Atlibby Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s