[Hetalia] 100 câu hỏi CP phi truyền thống [GerIta / Spamano / USUK]

25243056Author: nlce丶映射
Editor: Atlibby
Category: Pink, Humour, Ask & answer (thường gặp trong phiên ngoại mấy bộ đam)
Couple: GerIta, Spamano, USUK

A/N: Cái gọi là câu hỏi phi truyền thống có nghĩa đây là bản gốc (tác giả tự viết), phần lớn câu hỏi đều là câu hỏi trên weibo. Chủ thớt chỉ phụ trách phần viết. Câu 1 – 4 người phỏng vấn R chính là viết tắt của Reporter. Mấy phỏng vấn sau này người phỏng vấn đổi thành Tiểu Cúc.
T/N: Vì quá cute nên không kiềm được mà edit, lết~ing, và chưa xin per =))

Mục lục

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

Advertisement

2 thoughts on “[Hetalia] 100 câu hỏi CP phi truyền thống [GerIta / Spamano / USUK]

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s