[-ZE-] Merry Christmas Eve Eve

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ ^_^

(Hình như) đây là Paper tặng kèm theo ZE vol 6, vào 23.12.2007

132 Continue reading