[-ZE-] Hôm nay Ouka-sama lại như mọi ngày [Raizou x Kon]

01