ZE x Kachou Fuugetsu Crossover [Genma x Himi | Moriya x Ryuusei | Youmei x Hizuru]

Trời ơi 1 trong những lý do tôi không thích GxH là tại cái đặc trưng bạ đâu cũng H đấy, edit khổ hết sức!!! =.,=

001 002 Continue reading “ZE x Kachou Fuugetsu Crossover [Genma x Himi | Moriya x Ryuusei | Youmei x Hizuru]”