[Shimizu Yuki] Kachou Fuugetsu

KF_banner

KACHOU FUUGETSU

[Hoa Điểu Phong Nguyệt]

Author: Shimizu Yuki

Genre: Drama, Romance, Yaoi

Status: On-going

.

GIỚI THIỆU

Căm hận cũng được,
Đơn phương cũng được,
Đau khổ cũng được,
Chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau.
Không thể kiềm chế mà rơi vào bể tình.

MỤC LỤC

Tinycover1

C h a p t e r   1   |   C h a p t e r   2   |   C h a p t e r   3   |   C h a p t e r   4
C h a p t e r   5   |   C h a p t e r   6   |   C h a p t e r   7
E x t r a   P a p e r

tinycover2

C h a p t e r  8   |   C h a p t e r  9   |   C h a p t e r   1 0   |   C h a p t e r   1 1
C h a p t e r   1 2   |   C h a p t e r   1 3   |   C h a p t e r   1 4
E x t r a   P a p e r  |   1 + 2   P a p e r   |   B o o k l e t

tinycover3

C h a p t e r   1 5   |   C h a p t e r   1 6   |   C h a p t e r   1 7   |   C h a p t e r   1 8
C h a p t e r   1 9   |   C h a p t e r   2 0   |   C h a p t e r   2 1
E x t r a   P a p e r   |   C o m i C o m i   P a p e r   |   B o o k l e t

tinycover4

C h a p t e r   2 2   |   C h a p t e r   2 3   |   C h a p t e r   2 4   |   C h a p t e r   2 5
C h a p t e r   2 6   |   C h a p t e r   2 7   |   C h a p t e r   2 8
C h a p t e r   2 9   |   C h a p t e r   3 0
E x t r a   P a p e r   |   A m a z o n   P a p e r s   |   B o o k l e t

00_cover

C h a p t e r   3 1   |   C h a p t e r   3 2   |   C h a p t e r   3 3   |   C h a p t e r   3 4
C h a p t e r   3 5   |   C h a p t e r   3 6   |   C h a p t e r   3 7   |   C h a p t e r   3 8
E x t r a   P a p e r   |   Amazon Paper   |   B o o k l e t

!cover

C h a p t e r   3 9   |   C h a p t e r   4 0   |   C h a p t e r   4 1
C h a p t e r   4 2   |   C h a p t e r   4 3   |   C h a p t e r   4 4
C h a p t e r   4 4   –   C o n t i n u a t i o n
E x t r a   P a p e r   |   A m a z o n   P a p e r s

00011

C h a p t e r   4 5   |   C h a p t e r   4 6   |   C h a p t e r   4 7
C h a p t e r   4 8   |   C h a p t e r   4 9   |   C h a p t e r   5 0   |   C h a p t e r   5 1
Tankou Extra
Extra Paper   |   A m a z o n   P a p e r s

CÁC EXTRA KHÔNG ĐI KÈM TRUYỆN

-ZE- x Kachou Fuugetsu Crossover
Drama CD 1 Extra Papers
Drama CD 2 Petit Comic
Drama CD 3 Extra Paper
Drama CD 4 Petit Comic + Paper
Dear+ Paper Collection no. 121
Dear+ 2012 Limited Booklet (1P)
Dear+ 2013 Limited Booklet (1P)
Dear+ 2014 Limited Booklet (1P)
Dear+ 2015 Limited Booklet (1P)
Dear+ 2016 Limited Booklet (2P)
Dear+ 2017 Limited Booklet (1P)
Dear+ 2018 Limited Booklet (2P)
Dear+ 15 Years Booklet – Sugar (4P)
Dear+ 20 Years Exhibition Paper

KHÁC

[Download] Drama CD 2

TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC POST Ở HAI NƠI:

LÀ VNSHARING VÀ WORDPRESS CỦA AIGV.

XIN ĐỪNG TỰ Ý POST Ở NƠI KHÁC.

NGOÀI RA, TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH TỪ BẢN TRUNG LÀ CHỦ YẾU.

 

80 thoughts on “[Shimizu Yuki] Kachou Fuugetsu

  1. Pingback: TỔNG HỢP TOP 20 BL NĂM 2020 – Lần thứ 11 – Chim nhỏ

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s