7 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Chapter 22

  1. kameroco

    vừa chạy qua xem bản tiếng tàu, cũng đến chap 36 mà vẫn chưa kết thúc, hóng nhất cặp yakuza và người hầu nhỉ (ko nhớ rõ), cặp này ngược nhất luôn

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s